Aankoop van Ubuntu USB flash cards

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aankoop van Ubuntu USB flash cards

kawabill
Een jaar geleden hebben we vanuit Ubuntu Limburg USB kaarten laten maken om door te spelen aan geïnteresseerde gebruikers. De verkoop prijs voor een geteste live USB hebben we gezet op 10 Euro. De aankoop van de kaarten gaan via Remco van de firma flashbay, en Ubuntu-be heeft de volgende prijzen aangeboden gekregen;

Alloy 50 x 4GB = 5.35€ = 267.50€
Alloy 50 x 8GB = 5.75€ = 287.50€
Levering = GRATIS in plaats van 29.50€
Bij het opgeven van een geldig btw-nummer hoeven wij geen btw in rekening te brengen.
De prijs geldt voor de Ubuntu versie van deze kaarten, en is alleen te bestellen via benedenstaande mail of telefoonnummer;
- [hidden email] of
- 0800-39 0 79 (BE)

Voorbeeld van de kaart;
http://www.flashbay.de/proof-viewer?proofName=PR622183&proofCheck=b416862ebf0e545de58c5c4f01fb9472&lang=nl

Groet,
Bill

--
ubuntu-be mailing list / mailto:[hidden email]

Modify settings or unsubscribe at:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be