DigiPinguïns (LUG Kortrijk)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

DigiPinguïns (LUG Kortrijk)

Merijn Supply
Misschien ook het moment om nog eens DigiPinguïns in de kijker te zetten. Maandelijks komen we in Kortrijk bijeen met een groep Linux- en open-source-enthousiastelingen.

Het programma 2015 vind je op http://www.vormingplusmzw.be/search/site/digipinguins
Een 'steunabonnement' kost 30 euro voor het ganse jaar (10 sessies), rekeningnummer IBAN BE69 0014 0920 4478 met mededeling 'digipinguïns 2015'.

Maar ook wie niet in Kortrijk of W-Vlaanderen woonachtig bent, nodigen we uit om lid te worden van onze Google+ community: https://plus.google.com/communities/117025681293052488160 - een ongewoon actieve community naar Google+ normen ;)

Groet!
Merijn
Loading...