DigiPinguïns (LUG Kortrijk)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DigiPinguïns (LUG Kortrijk)

Merijn Supply
Misschien ook het moment om nog eens DigiPinguïns in de kijker te zetten. Maandelijks komen we in Kortrijk bijeen met een groep Linux- en open-source-enthousiastelingen.

Het programma 2015 vind je op http://www.vormingplusmzw.be/search/site/digipinguins
Een 'steunabonnement' kost 30 euro voor het ganse jaar (10 sessies), rekeningnummer IBAN BE69 0014 0920 4478 met mededeling 'digipinguïns 2015'.

Maar ook wie niet in Kortrijk of W-Vlaanderen woonachtig bent, nodigen we uit om lid te worden van onze Google+ community: https://plus.google.com/communities/117025681293052488160 - een ongewoon actieve community naar Google+ normen ;)

Groet!
Merijn