Externe usb HDD NTFS, hoe rechten aanpassen in /etc/fstab

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Externe usb HDD NTFS, hoe rechten aanpassen in /etc/fstab

Bitfix
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Beste,

Ik heb een bestaande harde schijf van windows gekoppeld aan ubuntu. deze is dus uiteraard ntfs geformateerd, en aangezien deze zo geformateerd is kan ik de rechten niet aanpassen met het gebruikelijke chmod -R.
Is er een andere manier zodat ik deze rechten alsnog kan aanpassen. heb deze rechten nodig voor mijn samba server.

Mvg,

www.bitfix.be
www.bitfix-computing.com