Printer canon pixma ip 2500 niet in gang te krijgen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Printer canon pixma ip 2500 niet in gang te krijgen

peter150
Ik heb Ubuntu 13.1 geinstaleerd op mijn pc ,maar nu krijg ik mijn printer niet meer goed geinstaleerd en de foutmelding is er ontbreekt een afdrukfilter voor printer canon ip 2500 serie ,ik heb hem ook al proberen te instaleren langs michael-gruz/canon-trunk maar dat gaat ook niet