install

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

install

Marvin
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Ik heb problemen met het installeren van Ubuntu op een laptop die draaide op Win 8. Nadat ik de boot in de bios heb verandert naar de dvd lezer en mijn install begin blijft het scherm zwart ondanks ik de cd hoor draaien in het dvd station. Aan wat kan dat liggen.
De laptop is een Thosiba Satellite

Dank u