ubuntu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ubuntu

sunjet
instal ubuntu is prima verlopen
maar kan ik windows 7 verwijderen
als ik opstart gaat hij eerst naar windows 7
ik heb een toesenbord via usb en dat toesebord start pas als pc opgestart is
kan dus ook niet in bios om de eerste boot via ubuntu te doen
hoe kan ik windows verwijderen