yelotv op ubuntu 16.04

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

yelotv op ubuntu 16.04

onenine7
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Firefox eerst volledig sluiten
Eerst de oude pipelight verwijderen

Code: Selecteer alles
sudo apt-get remove pipelight
Druk op de entertoets en geef uw wachtwoord in.

Vervolgens gaan we Pipelight gaan installeren.
Geef de volgende commando's in,één voor één:

Code: Selecteer alles
sudo apt-add-repository ppa:pipelight/stable

Druk op de entertoets.

Code: Selecteer alles
sudo apt-get update

Druk op de entertoets.

Code: Selecteer alles
sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi

Druk op de entertoets.
Het kan zijn dat u nu een licentie te zien krijgt, met de tab toets kan u de optie OK selecteren en bevestigen met de entertoets, dan kan u in het volgende venster beantwoorden met Yes.

Geef nu de volgende commando's in:

Code: Selecteer alles
sudo pipelight-plugin --update

Druk op de entertoets.

Code: Selecteer alles
sudo pipelight-plugin --enable silverlight

Druk op de entertoets.

Code: Selecteer alles
sudo pipelight-plugin --enable flash

Druk op de entertoets.

Code: Selecteer alles
sudo pipelight-plugin --create-mozilla-plugins

Druk op de entertoets.

Start nu de Mozzila Firefox browser en wacht even om iets te doen want er zullen een hoop venstertjes passeren die van alles gaan installeren.

Ga naar Yelo TV en let op!
Juist bovenaan de webpagina verschijnt de Silverlight addon, klik op de knop Toestaan. Misschien vraagt hij het niet eens